تبلیغات
همیشه منتظر

همیشه منتظر

این نوشته ای در دانشکده بود
نوشته بود فاصله امام زمان تا ظهور به قدر گناهان امت است و اگر هر که تصمیم بگیرد و عمل کند که حداقل یک گناهش را ترک کند شاید ظهور نزدیکتر شود و سهم هرکه در این راه فقط یک گناه
چه گناهی ترک شود اولویت دارد؟
کمک کنید تصمیم بگیریم که از بین دریای گناهان یکی را ترک کنیم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نوشته شده در شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 05:39 ب.ظ نظرات

غریب و تنها 
نوشته شده در سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 03:34 ب.ظ نظرات

وقتی می خوانمت
می خواهم 
گره از کارم باز شود
درد از جانم برود
عزیزم سلامت برگردد

کی می شود
وقتی می خوانمت
بخواهم
خودت را و آمدنت رانوشته شده در سه شنبه 11 فروردین 1394 ساعت 09:19 ق.ظ نظرات


نوشته شده در جمعه 23 خرداد 1393 ساعت 01:36 ق.ظ نظرات

در حال غرق شدنم
غرق در دریای طوفانی دنیا
غرق در دنیا
کار و کار و کار
بار و بار و بار
ای منجی!
منتظر نجاتم
منتظر کشتی نجاتم
منتظر ناجی ام
هنوز امیدی به نجاتم هست؟
 

نوشته شده در چهارشنبه 21 خرداد 1393 ساعت 07:13 ب.ظ نظرات

شاید خوب به آسمان وقتی که باران می بارد نگاه نکرده ام
شاید وقتی که غنچه ها باز می شوند
وقتی که آفتاب طلوع می کند
وقتی ستاره ها به ماه تمام چشمک میزنند
یا شاید خوب به کودکی که رو به آسمان دعا می کند گوش نکرده ام
شاید وقتی مظلومی آه می کشد
مادری گریه می کند
زندانی فریاد می کشد
حتما همینطور است
وگرنه اگر تو را نمیدیدم
حداقل می شنیدم

نوشته شده در جمعه 1 آذر 1392 ساعت 07:34 ب.ظ نظرات

هیچ
هیچ خبری از تغییر
از هوایی شدن
از بودنمان نیست
اما میدانیم
خبری در راه است

نوشته شده در جمعه 17 آبان 1392 ساعت 09:32 ب.ظ نظرات


نوشته شده در یکشنبه 12 آبان 1392 ساعت 11:22 ب.ظ نظرات

میدانم خوب نیستیم حالمان هم خوب نیست
وگرنه آمده بودی
اما نمیشود بیایی؟ حالمان که خوب شد
حتما خوب میشویم


نوشته شده در شنبه 11 آبان 1392 ساعت 07:38 ب.ظ نظرات

 ایمان
 نیاز
 توسل
 ظهر عاشورا
 آمدن
 رهایی

نوشته شده در سه شنبه 7 آبان 1392 ساعت 07:28 ق.ظ نظرات

زهی خیال باطل
چقدر تلخ
که هرگز
هرگز
هرگز با 313 سنخیتی تناسبی جمعی نخواهم داشت
همه اش تفریق

نوشته شده در یکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 11:24 ب.ظ نظرات

فردا عید قربان است
ابراهیم  منتظر چند اسماعیل است؟
آیا ما منتظر هستیم تا ما را هم به مسلخ ببرند؟

نوشته شده در چهارشنبه 24 مهر 1392 ساعت 01:14 ق.ظ نظرات

  گاهی بدجنس میشوم  رنگ شب میشوم
گاهی حسودیم میشود
گاهی بی ادب میشوم
گاهی سنگ میشوم برای شیشه
گاهی یادم میرود
یادم میرود من منتظرم

نوشته شده در شنبه 20 مهر 1392 ساعت 07:25 ق.ظ نظرات

می گفت نشسته ام در راه تا بیاید
مگر آنهایی که منتظرند پیشواز نمیروند؟

نوشته شده در پنجشنبه 18 مهر 1392 ساعت 07:37 ق.ظ نظرات

از کوچکی جمعه ها غروب دلم میگرفت

بزرگتر که شدم دانستم جماعتی چون منند

اینکه عادت کنم هرصبح جمعه پست "دعا" را برایت بگذارم و غروب با دلگرفتگی بگذارمش برای جمعه دیگر

اینکه تپش قلبی پیدا نکنم که شاید این غروب دیگر پست آینده شدن "دعا"تمام شود

اینها یعنی من منتظرم؟


نوشته شده در جمعه 12 مهر 1392 ساعت 07:18 ب.ظ نظرات


: