تبلیغات
همیشه منتظر - منتظر(11)

همیشه منتظر

شاید خوب به آسمان وقتی که باران می بارد نگاه نکرده ام
شاید وقتی که غنچه ها باز می شوند
وقتی که آفتاب طلوع می کند
وقتی ستاره ها به ماه تمام چشمک میزنند
یا شاید خوب به کودکی که رو به آسمان دعا می کند گوش نکرده ام
شاید وقتی مظلومی آه می کشد
مادری گریه می کند
زندانی فریاد می کشد
حتما همینطور است
وگرنه اگر تو را نمیدیدم
حداقل می شنیدم

نوشته شده در جمعه 1 آذر 1392 ساعت 07:34 ب.ظ نظرات


: