تبلیغات
همیشه منتظر - سهم تو یک گناه

همیشه منتظر

این نوشته ای در دانشکده بود
نوشته بود فاصله امام زمان تا ظهور به قدر گناهان امت است و اگر هر که تصمیم بگیرد و عمل کند که حداقل یک گناهش را ترک کند شاید ظهور نزدیکتر شود و سهم هرکه در این راه فقط یک گناه
چه گناهی ترک شود اولویت دارد؟
کمک کنید تصمیم بگیریم که از بین دریای گناهان یکی را ترک کنیم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نوشته شده در شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 05:39 ب.ظ نظرات


: