تبلیغات
همیشه منتظر - منتظر

همیشه منتظر

چگونه ادعا کنم تورا
نه آب و جارویی به دل و چشم
نه غم و اندوه دوری در جان
آیا تو ما را منتظر یافته ای؟


نوشته شده در چهارشنبه 10 مهر 1392 ساعت 08:22 ق.ظ نظرات


: