تبلیغات
همیشه منتظر - منتظر (3)

همیشه منتظر

از کوچکی جمعه ها غروب دلم میگرفت

بزرگتر که شدم دانستم جماعتی چون منند

اینکه عادت کنم هرصبح جمعه پست "دعا" را برایت بگذارم و غروب با دلگرفتگی بگذارمش برای جمعه دیگر

اینکه تپش قلبی پیدا نکنم که شاید این غروب دیگر پست آینده شدن "دعا"تمام شود

اینها یعنی من منتظرم؟


نوشته شده در جمعه 12 مهر 1392 ساعت 07:18 ب.ظ نظرات


: