تبلیغات
همیشه منتظر - منتظر (7)

همیشه منتظر

زهی خیال باطل
چقدر تلخ
که هرگز
هرگز
هرگز با 313 سنخیتی تناسبی جمعی نخواهم داشت
همه اش تفریق

نوشته شده در یکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 10:24 ب.ظ نظرات


: