تبلیغات
همیشه منتظر - مطالب آبان 1392

همیشه منتظر

هیچ
هیچ خبری از تغییر
از هوایی شدن
از بودنمان نیست
اما میدانیم
خبری در راه است

نوشته شده در جمعه 17 آبان 1392 ساعت 08:32 ب.ظ نظرات


نوشته شده در یکشنبه 12 آبان 1392 ساعت 10:22 ب.ظ نظرات

میدانم خوب نیستیم حالمان هم خوب نیست
وگرنه آمده بودی
اما نمیشود بیایی؟ حالمان که خوب شد
حتما خوب میشویم


نوشته شده در شنبه 11 آبان 1392 ساعت 06:38 ب.ظ نظرات

 ایمان
 نیاز
 توسل
 ظهر عاشورا
 آمدن
 رهایی

نوشته شده در سه شنبه 7 آبان 1392 ساعت 06:28 ق.ظ نظرات


: