تبلیغات
همیشه منتظر - مطالب آذر 1392

همیشه منتظر

شاید خوب به آسمان وقتی که باران می بارد نگاه نکرده ام
شاید وقتی که غنچه ها باز می شوند
وقتی که آفتاب طلوع می کند
وقتی ستاره ها به ماه تمام چشمک میزنند
یا شاید خوب به کودکی که رو به آسمان دعا می کند گوش نکرده ام
شاید وقتی مظلومی آه می کشد
مادری گریه می کند
زندانی فریاد می کشد
حتما همینطور است
وگرنه اگر تو را نمیدیدم
حداقل می شنیدم

نوشته شده در جمعه 1 آذر 1392 ساعت 06:34 ب.ظ نظرات


: