تبلیغات
همیشه منتظر - مطالب خرداد 1395

همیشه منتظر

این نوشته ای در دانشکده بود
نوشته بود فاصله امام زمان تا ظهور به قدر گناهان امت است و اگر هر که تصمیم بگیرد و عمل کند که حداقل یک گناهش را ترک کند شاید ظهور نزدیکتر شود و سهم هرکه در این راه فقط یک گناه
چه گناهی ترک شود اولویت دارد؟
کمک کنید تصمیم بگیریم که از بین دریای گناهان یکی را ترک کنیم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نوشته شده در شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 05:39 ب.ظ نظرات

غریب و تنها 
نوشته شده در سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 03:34 ب.ظ نظرات


: